Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Beroepingscommissie van start

Met de vacante periode in aantocht is het goed om nu al een start te maken met het beroepingswerk. Op de gemeenteavond van 6 april hebben we daar al met elkaar over gesproken en van gedachten gewisseld. De eerste start bestaat uit de instelling van een beroepingscommissie.

De kerkenraad heeft de volgende broeders en zusters bereid gevonden plaats te nemen in deze commissie:
– br. Hans Schipper (voorzitter en vertegenwoordiger namens de kerkenraad)
– zr. Marry Vermeij
– zr. Petra van Veen
– zr. Gerda van Schothorst
– br. Henkjan van de Meeberg
– zr. Mandy den Dekker

Op vrijdag 27 mei heeft het moderamen van de kerkenraad met een deel van de commissieleden gesproken, hen de opdracht verduidelijkt en het stappenplan toegelicht.

Daarmee is een formele start gegeven aan het proces. Doel van dit proces is het vinden van een predikant die invulling kan geven aan juist die zaken die wij in Gorinchem belangrijk achten en voor een levend gemeente-zijn in Gorinchem van belang zijn. De beroepingscommissie doet haar werk in opdracht van en dus onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Als eerste stap is de commissie gevraagd een profiel van de gemeente op te stellen vanuit de bestaande waarden en zorgpunten, dat wil zeggen: waar zijn wij goed in en waar hebben we ondersteuning in nodig. Vanuit dit profiel willen we dan de speerpunten voor het  gemeentewerk bepalen en (zo mogelijk) duidelijk krijgen wat voor predikant wij nodig hebben.

De commissie is gevraagd na de zomervakantie haar bevindingen aan de kerkenraad te melden. Daarna zal ook de gemeente tijdens/op een gemeenteavond geïnformeerd worden. En daarmee zijn we op weg gegaan op onze “vindtocht” naar een nieuwe herder voor onze gemeente. Wij mochten de avond besluiten met een bede om Gods zegen over dit werk.

Reacties gesloten.