Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Bezinningskerkenraad

Komend weekend komt de kerkenraad bijeen voor het zogenaamde bezinningsweekend. In alle rust, zonder de druk van overvolle agenda’s, bezint de kerkenraad zich op haar taak in de gemeente en op de pastorale zaken die de gemeente aangaan.

Belangrijke punten op de agenda zijn:

  • De voortgang van het beroepingswerk
  • De richting van het jeugdwerk

Ook hoopt de kerkenraad de band met de Here verder te verstevigen door gebed, Bijbelstudie en gesprekken. We bidden om een goed weekend.

Reacties gesloten.