Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

KANA mannenconferentie

Het is oktober, het nieuwe seizoen is alweer begonnen. Het KANA comité wil mannen uitnodigen voor een nieuwe mannenconferentie.

Uitnodiging mannenconferentie Groeien in Geloof en Relatie op 4, 5 en 6 november
Sprekers:
Steven van Deventer
Wytze Valkema

We leven in een tijd dat relaties aan alle kanten afbrokkelen, hoe kunnen we bouwen aan zinvolle relaties? Een conferentie voor mannen die meer realiteit willen in hun geloofsleven. Praktische handvaten voor het leven van elke dag en een hulp bij de keuzes die we moeten maken.

God daagt ons uit om te leven zoals zijn Zoon Jezus en in zijn voetsporen te wandelen. Dat is een leven dat uitstijgt boven het alledaagse en meer wil dan het gemiddelde. Jezus zelf zegt: “Ik ben gekomen opdat u leven hebt en overvloed” (Joh. 10:10).

We geloven dat je leven bepaald wordt door de keuzes die je elke dag maakt. Die keuzes worden gebaseerd op onze waarden en bepaald door de relaties die we hebben. We kunnen geen goede keuzes maken als we geen goede vertrouwensrelaties hebben met God, je vrouw of met anderen.
God is een God van relaties die vanaf het eerste begin contact zocht met de eerste mensen en daar nog nooit mee is gestopt. Door zijn Zoon Jezus is het mogelijk om werkelijk vervullende relaties te hebben. Op deze conferenties willen we aandacht schenken aan thema’s die ons mannen moet helpen om de man te zijn die God in gedachten had toen Hij ons schiep; Hij zag dat het goed was!

Wij geloven dat in het samenkomen van een grote groep die je eigen gemeente overstijgt de Here God kracht geeft voor doorbraken in het persoonlijke leven, voor genezing en bevrijding. Het is Christus in ons en niet wijzelf.

“Blijft waakzaam, staat in het geloof, weest manlijk, weest sterk!” 1 Cor. 16:13

Locatie:
De Betteld
Aaltenseweg 11
Zelhem

Kosten:
Inclusief alle maaltijden!

*125 euro voor de hele conferentie + overnachten in een herberg
*155 euro voor de hele conferentie + overnachten in een chalet

Of kijk op www.kanaconferenties.nl of bel 0297 237171

Wie/Wat is KANA?
Kana, waar water wijn werd

Er stonden zes grote aarden kruiken, elk met een inhoud van zo’n honderd liter. Die werden bij bepaalde gelegenheden met water gevuld, …. Jezus zei tegen de bedienden: “Vul al die kruiken met water.” Toen zij dat gedaan hadden, zei Hij: “Schep er nu wat uit. Zij gaven ervan aan de ceremoniemeester, die niet wist wat er gebeurd was. Hij proefde van het water dat wijn was geworden. Joh 1: 1-9

In het begin van de negentiger jaren werd het Kana comité opgericht. Het was een verzameling mensen uit verschillende kerken, gemeenten en richtingen. Eén ding hadden ze gemeenschappelijk, ze wilden zo graag zien dat er vernieuwing in de kerken in Nederland zou doorbreken. Er kwamen heel veel berichten vanuit de Anglicaanse kerk in Londen, Engeland. Daar was groei en verandering.. Steeds meer werd het duidelijk dat dit alles terug te leiden was naar één man die lesgaf bij Fuller Theologische Universiteit in Passadena, Los Angeles, John Wimber. Hij gaf daar een reeks lezingen aan predikanten in Amerika onder de titel: Tekenen en Wonderen in de vroege kerk en nu.

Het Kana comité moest hem naar Nederland halen. Zij hebben, zo breed mogelijk mensen benaderd en John Wimber uitgenodigd. Zo ontstonden de Kana Conferenties. John Wimber was niet zo zeer een Charismatische spreker en genezer, meer een toeruster. Iemand die de kunst verstond om anderen te trainen om de praktijk van het geestelijk leven uit te leven. Velen werden getraind om in de gaven van de Geest te functioneren. We zagen Bijbelse tijden voor onze ogen herleven, velen werden genezen. Velen werden getraind, nieuwe gemeenten ontstonden.

De Kana Conferenties probeerden een platform te zijn om gemeenten en kerken te dienen. Kana organiseerde in 1995 “In His Presence”, een speciale verzoeningsconferentie, 50 jaar na de bevrijding. Mensen uit veertig landen waren vertegenwoordigd. Vrouwenconferenties volgden, gezinsconferenties, Kindertoerustingsdagen en Mannenconferenties.
Toen kwam er een tijd dat we dachten, nu gaat het allemaal naar de gemeente. Laten we stoppen met de conferenties het werkt nu door in de gemeente.

Dit jaar kwam bij verschillende mensen steeds weer de gedachte naar boven dat het tijd wordt dat er weer dienaren komen die de watervaten vullen. Laten we kijken of de Here ook weer Nieuw Wijn wil geven. Zo is de gedachte geboren om weer Trainingen, Seminars, Profetische aanbiddingconferenties en Mannenconferenties te beleggen.

Reacties gesloten.