Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Geestelijke Groei avonden

Hoewel in november alweer de twaalfde avond gepland staat is het beslist niet noodzakelijk voor het volgen een van deze Bijbelstudieavonden om alle eerdere avonden bezocht te hebben. Daarom van harte weer de uitnodiging om eens een avond mee te maken.

Op 16 november a.s. is weer de volgende Geestelijke Groei-avond. Het thema is dan; ‘Met Christus opgestaan’. Het zal dan gaan over het nieuwe leven wat we ontvangen hebben door geloof en wat dit voor praktisch voor ons dagelijks leven betekent. (Kolossenzen 2:13 En Hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met Hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven.)

De avond wordt begonnen met een inleiding over het thema en na een pauze wordt er nagepraat over het thema en kunnen er vragen worden gesteld aan de spreker. De Bijbelstudieavonden ‘Geestelijke Groei’ worden één keer per maand gehouden in ons kerkgebouw.

Tot aan volgend jaar zomer zijn op de volgende thema’s aan de orde:

  • 14-12-2011 Met Christus gezeten in de hemel
  • 11-01-2012 Geestelijke oorlogsvoering
  • 08-02-2012 Lofprijzing
  • 21-03-2012 Hoe werkt God een opwekking?
  • 18-04-2012 De noodzaak van voorbede
  • 02-05-2012 De grote zendingsopdracht: discipelen maken
  • 13-06-2012 Wachten op de Here

Meer over stichting Heartcry, die de avonden organiseert, is te vinden op www.heartcry.nl.

Reacties gesloten.