Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Verbonden

Een avond voor ouders van tieners, tiener- en jeugdleiders over het contact met tieners.

Stichting Tienerfriends organiseert in samenwerking met Rob Hondsmerk (oprichter van stichting Chris) op 22 november a.s. een voorlichtingsavond over de denk en leefwereld van tieners en is bestemd voor ouders van tieners en tiener- en jeugdwerkers. U zult enerzijds versteld staan van de hulpvragen die tieners hebben en anderzijds bemoedigd worden in het liefdevol omgaan met tieners.  Want investeren in de relatie met onze tieners, verbonden te zijn en te blijven, is van groot belang voor hen die onze aandacht zo verdienen!

We herkennen vast en zeker het verschijnsel van tieners die tijdens de tiener- en jeugdavonden of tijdens misschien zelfs de kerkdienst en waarschijnlijk ook thuis bijna onafgebroken actief zijn met hun geavanceerde smartphone. Mening ouderpaar wordt verrast met de vraag om zo’n geavanceerde smartphone. “Want Robert en Christel hebben er ook al eentje. Meer dan de helft van de klas heeft er eentje en ik nog steeds niet …..”. En de vraag naar deze geavanceerde elektronica waarmee tieners en jeugd in verbinding staat met de hele wereld komt steeds vroeger. We staan allemaal wel met enige regelmaat “in verbinding” met tieners en jeugd. Maar in hoeverre ben je op de hoogte welke invloed dit verschijnsel in hun leven heeft?

De sociale- en maatschappelijke ontwikkelingen in deze wereld gaan in een razend snel tempo. “Social media” is een begrip dat met de enorme opkomst van o.a. Hyves en Facebook nog maar een aantal jaren bestaat. Ook muziek en video (YouTube) zijn razend populair bij onze tieners. Werden kinderen vroeger wellicht gepest in de klas of het schoolplein? Dat was waarneembaar en je kon er mogelijk wat aan doen. Vraagt je, je wel eens af of je tieners uit je tienergroep gepest worden? Niet op school, maar via internet! Stiekem, onzichtbaar en uiterst gemeen!

Hoe zouden jullie als tienerleiders een bijdrage kunnen leveren om tieners weer “in contact te brengen” met ouders op het gebied van de “social media”? Welke gesprekken worden er tussen tieners gehouden als het gaat over dit soort onderwerpen? Zijn we als tienerwerkers en kerk nog wel “verbonden” met de denk en leefwereld van onze tieners en wijzen we ze ook op de kansen die er mogelijk zijn?

We nodigen ouders van tieners, tiener- en jeugdleiders, en andere belangstellenden van harte uit op deze informatie avond aanwezig te zijn!

De avond wordt gehouden op dinsdagavond 22 november a.s. op het schip de Friendship, locatie: Hoef 15, Sleeuwijk. Aanvang 20:00 uur. Afsluiting 22:00 met mogelijkheid tot napraten. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met Henk Schouten: 06-53374480, mailen naar info@tienerfriends.nl of terecht op onze site: www.tienerfriends.nl

Reacties gesloten.