Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Gemeentevergadering – 28 november 19:30 uur

Op maandagavond 28 november nodigt de kerkenraad de gemeente uit voor een extra en bijzondere gemeentevergadering. In deze vergadering wil de kerkenraad de gemeente informeren over de voortgang van het beroepingswerk.

Na de pauze wil de kerkenraad de enquête met betrekking tot de samensprekingen doornemen. Daarbij zal ook stil gestaan worden bij de consequenties die de resultaten van de enquête hebben op de voortgang van de samensprekingen. Natuurlijk is er in deze vergadering gelegenheid voor de gemeente om te reageren op beide onderwerpen.

Reacties gesloten.