Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Werkvakantie Oeganda 2012

You can not teach a baby to run.
(je kunt een baby niet leren rennen)

Het is een opmerking van pastor Israel als de ontwikkelingen voor zijn gevoel iets te snel dreigen te gaan. Een opmerking die pastor Israel wel eens maakt als wij wat verbaasd reageren waarom bepaalde zaken nog niet geregeld zijn. Bij hem zal dan het gevoel heersen dat de ontwikkeling in Oeganda ver achter loopt op die in het westen, en wij realiseren ons dat we wel eens te snel willen gaan. We denken dan weer terug aan de verbaasde blik van pastor Israel, toen we door Amsterdam liepen en op gebouwen jaartallen lieten zien van de jaren 1600 of 1700. Dit is voor de Oegandesen niet te bevatten, dat we toen al gebouwen konden maken die er nu nog staan. In Oeganda zijn geen huizen te vinden van 100 jaar of ouder.

We beginnen ons bezoek met het leeghalen van de container, die inmiddels op het project is aangekomen. Stoelen, banken, gedoneerde bureaus en nog veel meer wordt er uitgeladen. Ook de TL verlichting voor de school en veel medische spullen worden uitgeladen. Alles krijgt zijn plekje en de bureaus, welke helemaal uit elkaar zijn gehaald, worden in de volgende dagen gemonteerd. De elektriciteit baard ons nog steeds zorgen. Als we gaan kijken hoe de kerk en de school elektriciteit krijgen, schrikken we toch wel een beetje. Er loopt een kabel van de generator naar de kerk, en als je deze kabel ( waar spanning op staat) in een stopcontact duwt krijgt de hele kerk spanning. UUhh ooh ja, als je daar de kabel bij douwt van de school….. inderdaad dan krijgt die ook spanning. De kerk wordt gebruikt om de kleintjes les te geven. We wijzen er op dat deze situatie on acceptabel is. Als de juf even niet oplet en zo’n klein droppie zou aan de kabel komen, kunnen er ongelukken van komen. Het wordt begrepen en de volgende dag gaan we rigoureus te werk en veranderen alle onveilige situaties. Ondanks dat we ze er al eens op hadden gewezen, was er nog niets aan gedaan. En we hadden het kunnen weten “You can not teach a baby to run”.

Ons bezoek aan het project heeft ons toch weer goed gedaan, en was nodig. De werkzaamheden die hier worden verzet zijn erg on-Oegandees, zo snel gaat het. Pastor Israel komt nogal eens terug op de uitleg van het “sneeuwbal effect”. De ontwikkeling van het project hebben we eens op die manier uitgelegd. Als er leerlingen komen zijn er leraren nodig en woningen en als de leraren er zijn kunnen er weer meer leerlingen komen, en moeten er weer meer huizen komen waardoor er ook voedsel en drinken moet komen enz. enz. enz. De groei zit er volop in. Op dit moment draait de school zelfs met enige winst waardoor het keukengebouw, wat hard nodig was, betaald is door de school zelf. Deze winst is verkregen door het betaalde schoolgeld, waarvan het eten en alle lerarensalarissen van kunnen worden betaald. Een ontwikkeling waar we blij van worden. De kliniek, waar twee zusters van moeten worden betaald, is nog niet zover. Hoewel de medicijnen wel wat geld opbrengen, is het nog niet genoeg om de volledige salarissen van te betalen. Hier is tijdens ons bezoek dan ook de nodige aandacht aan besteed. We stellen voor om op termijn de patiënten een bijdrage te laten betalen zodat er wat meer geld binnen komt. Indien iemand alleen een advies komt vragen, kan dit tenslotte alleen gegeven worden omdat er een opleiding is gevolgd, door de zusters, die deze kennis
bezitten. Als iemand gebruik maakt van die kennis, mag er best wat voor betaald worden. Pastor Israel vindt dit een goed idee en denkt dat dit op termijn kan werken.

Inmiddels is onze Sint en Kerst actie een groot succes. Ondanks dat de werkvakantie groep kleiner is mogen wij ons gezegend voelen met een opbrengst die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Een totaal bedrag van maar liefst ruim € 6.400,– hebben we opgehaald voor de bouw van de vakschool, waar we een begin me willen maken deze werkvakantie. Uiteraard kan hier niet een volledig schoolgebouw van worden gebouwd, zelfs niet in Oeganda. Maar met de andere acties en wat er nog komen gaat, komen we een heel eind. Om precies te zijn is de begroting voor het gebouw ca. € 100.000,- ( gebaseerd aan uitbesteding aan aannemer) Gezien de marge die hier normaal voor staat, zal het gebouw er kunnen staan voor een goede € 70.000,–. We hebben dus nogal een stukje te gaan. We hopen met de acties op uw steun te kunnen blijven rekenen, en zo de armoede in Oeganda stukje bij beetje te verminderen.

Reacties gesloten.