Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Handboek voor kringleiders

Bij uitgeverij Buijten en Schipperheijn verscheen onlangs het ‘Handboek voor kringleiders’. Hayo Wijma, één van de auteurs, is werkzaam bij de Academie Theologie van de Gereformeerde Hogeschool (GH) in Zwolle. Het ‘Handboek voor kringleiders’ wordt goed ontvangen bij kerken, predikanten, kerkenraden en kringleiders. Zo wijdde de vrijgemaakt-gereformeerde predikant Jos Douma een blog aan het handboek.

Het ‘Handboek voor kringleiders’ legt uit hoe het werken met kleine kringen het beste kan worden aangepakt. Kringleiders vinden helder, beknopt en praktisch antwoord op al hun vragen.

Niet meer weg te denken
Douma stelt dat er grote behoefte was aan een dergelijk handboek voor het werken in cellen, kringen of groepen in de kerk. Douma’s eigen gemeente, de Fonteinkerk in Haarlem, werkt sinds 2004 met kleine groepen. “Ze zijn inmiddels niet meer weg te denken!” Tegelijk merkt hij dat het voortdurend nodig is om aandacht te blijven besteden aan de groepen, de visie die je hebt met betrekking tot zulke groepen en aan ondersteuning van de groepsleiders. Douma: “Dit boek gaat daar prachtig hulp bij bieden!”

Op 26 november a.s. houdt de GH een open dag, van 10.00 tot 15.00 uur. Geïnteresseerden in een hbo-theologiestudie kunnen op de GH terecht voor de bachelor Godsdienst-Pastoraal Werk (GPW) of Godsdienstleraar, met als vervolgmogelijkheid de master Leraar Godsdienstonderwijs. Dat de kwaliteit binnen deze opleidingen hoog is, blijkt onder meer uit de Keuzegids HBO Voltijd 2012. Daarin staat de opleiding GPW van de GH op plaats één in de categorie godsdienst & pastoraal werk.

Meer info over de GH is te vinden op: www.gh.nl

Reacties gesloten.