Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Week van gebed

Dinsdag 17 januari 2012 hopen wij een gebedsavond te houden in onze kerk. Dit valt in de landelijke Week van Gebed.

Zo wordt er iedere avond in een andere kerk een avond belegd. Wij doen het in samenwerking met de G.K.v. en N.G.K. De avond begint om half acht en zal om ± half negen afgelopen zijn. We hopen hier ook de jeugd te ontmoeten. Nadere info volgt. Voor vragen: Arie Schram.

Reacties gesloten.