Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Christelijk opvoeden in de praktijk van alle dag

Bert Reinds is een bekend schrijver van verschillende christelijke boeken op het terrein van communicatie in gezinnen en alledaagse problemen in de opvoeding. Bert Reinds is daarnaast orthopedagoog met een eigen hulpverleningspraktijk. Hij zal op uitnodiging van de VEG De Ark te Gorinchem een viertal avonden verzorgen. De lezingen gaan over de volgende belangrijke onderwerpen:

Het geloof in de opvoeding

Geloofsopvoeding is je kind(eren) leren om persoonlijk te leven met de Here God. Als vader en moeder betekent dit dat je 7 dagen per week een voorbeeld bent in alles wat je doet en zegt. Je laat je kind zien dat wat je zegt, klopt met hoe je leeft. Kinderen zien op deze manier de betekenis van leven samen met de Here God in de praktijk van het dagelijks leven. Dit vraagt van ouders echtheid, overtuiging en afstemming.

Hoe houden we de sfeer goed?

De voorwaarden voor een gezonde geloofsopvoeding hebben we besproken: het laten zien van echtheid, het ontwikkelen van een leefbaar gezinsleven en het gebruiken van sterke bouwstenen. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat onze kinderen opgroeien tot stabiele volwassenen. Maar hoe houd je de sfeer goed, tijdens alle leeftijdsfasen? Tijdens deze avond worden bruikbare adviezen aangereikt, die betrekking hebben op de vraag: hoe zorg je voor een gezond en aangenaam gezinsklimaat?

Multimedia, de derde opvoeder

Niet alleen ouders maar ook familie, vrienden, leraren, sportleiders (etc.) hebben invloed op jullie gezinsleven. De groep van zichtbare en onzichtbare beïnvloeders, zoals sociale media in het gezin is heel breed en veelomvattend. Een belangrijke vraag is: welke ruimte geef jij als ouder deze ‘opvoeder’ in je gezin. Hoe houd je het opvoedkundig verantwoord? Waar ligt de keuze voor wat je wel of niet toelaat?

Voorgelicht of opgelicht, seksualiteit in het gezin

Wanneer wij niet in openheid gezonde normen en waarden over het leven, relaties en het omgaan met elkaar doorgeven en voorleven, worden kinderen stuurloos en (onnodig) kwetsbaar. De straat wordt hun kennisbron. Juist voor ons als ouders is het bovengenoemde een verantwoordelijke taak. De vraag aan ouders is: WAT DOE JIJ? En: HOE DOE JIJ DAT???? Tijdens deze avond wordt er een bijdrage geleverd aan het beantwoorden van deze vraag.

De data zijn: 28 maart 2012, 11 april 2012, 24 september 2012 en op 29 oktober 2012. U bent van harte welkom om deze avonden bij te wonen.

Reacties gesloten.