Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Vespers in de Passietijd

Net als in de afgelopen twee jaar willen we in samenwerking met de GKv en de NGK in de komende Stille Week, de week naar Pasen toe, dagelijks “vespers” (avondgebeden) houden.

De christenen kenden in de tweede eeuw al de gewoonte om op bepaalde uren van de dag samen te bidden en met elkaar te zingen.

In onze vespers vindt u hiervan elementen terug, zoals het psalmgebed, lezing uit de bijbel, gebeden, tijd voor inkeer, enz. Het zijn korte, ingetogen bijeenkomsten van een half uur per avond, waarin we stil willen staan bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Een moment van rust te midden van de hectiek van alle dag. We lezen en zingen een psalmgebed, lezen uit het evangelie van Johannes, er wordt een passend gedicht voorgedragen, een gezang over het lijden van Jezus Christus en een avondlied gezongen. Kenmerkend voor de vespers is de sfeer van inkeer, meditatie en gebed. We komen in stilte bijeen en vertrekken ook weer in stilte, met in ons hart iets van de vrede die Christus voor ons verworven heeft.

De vespers zijn van maandag 2 april tot en met donderdag 5 april a.s., beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in het kerkgebouw van de GKv De Zuil aan de Kalkhaven 25. In verband met koopavond is het verstandig om donderdagavond op de fiets te komen.

Van harte nodigen wij u uit aan de vespers deel te nemen.

Reacties gesloten.