Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Landelijke toerustingsdag: Geweld in relaties

Hierbij brengen wij de landelijke toerustingsdag van deputaten Pastoraat in de Gezondheidszorg op D.V. 14 april a.s. onder uw aandacht. Thema van deze toerustingsdag: Geweld in relaties.

Nog onlangs kwam in de media naar voren hoe actueel het onderwerp is. Huiselijk geweld komt helaas ook in onze kringen voor, vaak veel meer dan we ons bewust zijn. Maar wat doe je, wanneer je in je werk in de zorg of in het pastoraat signalen ontvangt?

Deskundigen van Eleos en Christelijke Hogeschool Ede hopen ons in deze problematiek te helpen, dr. J.W. van Pelt (predikant Oud-Beijerland) hoopt aandacht te besteden aan de pastorale aspecten. Voor verdere informatie zie http://www.gezondheidszorg.cgk.nl onder Agenda – contactdag 2012.

Ondanks het belangrijke onderwerp zijn er nog niet zo veel aanmeldingen. U kunt zich nog opgeven! Wilt u dit bericht indien mogelijk z.s.m. doorgeven aan hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg of in het pastoraat? Belangstellenden van harte welkom!

Aanmelding graag z.s.m. bij mw. H.M. Middelkoop-van der Rhee,
email: marlenemiddelkoop@solcon.nl, tel: 06-46698814 (na 18:00 uur)

Reacties gesloten.