Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

1ste CGK Kerkendag

Op DV vrijdag 18 mei a.s., de dag na Hemelvaartsdag, wordt op Urk de 1e CGK kerkendag gehouden. Er is een boeiend programma in elkaar gezet voor alle leeftijden. Ook is er kinderoppas geregeld. Het is dus een echte gezinsdag.

De locatie van de kerkendag is het kerkgebouw “De Ark”, het schoolgebouw “Pieter Zandt” en sporthal “De Vlechttuinen”. Op deze dag wordt veel informatie verschaft over allerlei activiteiten in en door onze kerken. Daarnaast is er ruim gelegenheid voor onderlinge
ontmoeting.

Tijdens het openingsblok wordt een appelwoord uitgesproken door ds. H.K. Sok en is er veel samenzang. O.a. zingen we dan een bij het thema ‘Vissers van mensen’ passend lied dat speciaal voor de eerste kerkendag gemaakt is door ds. W. Kok.

En laten we niet vergeten te vermelden dat de Urkers zich van hun beste kant laten zien als het gaat over ons eten en drinken. Ook organiseren zij een gezellige markt.

De opbrengst van de dag en van een landelijk opgezette actie, die zijn ontknoping krijgt op de kerkendag, wordt grotendeels bestemd voor de realisering van een kerkelijk centrum in Burundi.

De officiële opening is om 10.15 uur. In het blad Doorgeven, is een katern opgenomen met allerlei nuttige informatie over de kerkendag. Kijk voor nog meer wetenswaardigheden zeker ook op www.cgk-kerkendag.nl

Reacties gesloten.