Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Verkiezing ambtsdragers

De verkiezing van ambtsdragers zal plaatsvinden a.s. zondag na de morgendienst. De kerkenraad roept alle stemgerechtigde leden op hun stem uit te brengen in deze speciale vergadering met de gemeente.

De kerkenraad heeft de volgende broeders aan de gemeente voorgesteld:

  • Br. T.A. van der Ham – ouderling
  • Br. A. Moret – ouderling
  • Br. C. Vlot – diaken
  • Br. C. van ’t Spijker – scriba

In alle gevallen betreft het een enkelvoudige kandidaatstelling. Conform het verkiezingsregelement is een meerderheid van 75% benodigd om verkozen te worden.

Wij vragen de Here onze God om Zijn onmisbare zegen over deze stemming.

Reacties gesloten.