Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Belijdenis 2012

Pinksteren 2012 kreeg in een overvolle Immanuël kerk een diepe betekenis. Acht mensen van de CGK en de GKV beleden hun geloof en hun afhankelijkheid van de Here in een overvolle kerk. Feest van genade zichtbaar gemaakt voor, in en door mensen.

We mochten de Here loven en prijzen om Zijn onwankelbare liefde. We hoorden getuigenissen in allerlei vorm “zoals de Geest het hun gaf uit te spreken”. En we zochten God in onze gebeden.

Voor wie een stukje van dit feest wil terug zien hebben we onderstaand een paar foto’s opgenomen. En als je de dienst nog eens na wilt luisteren dan kan dat ook op onze archiefpagina.

 

Reacties gesloten.