Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Beroepingswerk

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 30 mei, na eensluidend advies van de beroepingscommissie, unaniem besloten drs. C.C. den Hertog uit Surhuisterveen enkelvoudig kandidaat te stellen. Drs. den Hertog past naar het oordeel van beroepingscommissie en kerkenraad uitstekend bij het opgestelde profiel voor een predikant voor onze gemeente. De kerkenraad is overtuigd van de behoefte binnen de gemeente aan een eigen herder en leraar en ziet de met deze predikant de mogelijkheid om aan deze behoefte invulling te geven.

Om de gemeente in de gelegenheid te stellen in de dienst kennis te maken met ds. Den Hertog zal hij op zondag 17 juni in beide diensten voorgaan. In die diensten zal ook het Heilig Avondmaal bedient worden.

Op woensdag 20 juni wordt een extra vergadering van de kerkenraad met de gemeente gehouden. In die vergadering wordt uitgebreide informatie verstrekt en krijgt de gemeente alle gelegenheid om vragen te stellen.

Vervolgens mag de gemeente op zondag 24 juni na de morgendienst haar stem uitbrengen.

Wij bidden onze Here om Zijn onmisbare zegen over dit proces en hopen op een positieve uitkomst.

Reacties gesloten.