Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Bevestiging ambtsdragers

In een feestelijke dienst hebben we vandaag een 3-tal nieuwe ambtsdragers mogen bevestigen en 1 ambtsdrager mogen herbevestigen in het ambt. Ds. Quant van Huizen mocht deze dienst leiden en preekte uit Filippenzen 4 vers 2: “Weest eensgezind in de Here”. Wij zijn dankbaar dat de Here het werk in de gemeente op deze wijze blijvend steunt.

Bijgaand wat foto’s uit de dienst.

 

Reacties gesloten.