Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Extra gemeentevergadering, 20 juni 20:00 uur

Op woensdag 20 juni, aanvang 20:00 uur vergadert de kerkenraad met de gemeente. In deze vergadering doet de beroepingscommissie verslag van haar werkzaamheden en informeert de gemeente over de bevindingen.

Ook zal de beroepingscommissie het het advies aan de kerkenraad toelichten. Aansluitend zal de kerkenraad de gemeente informeren over haar argumenten om tot de enkelvoudige kandidaatstelling van drs. C.C. den Hertog uit Surhuisterveen te komen.

Aansluitend krijgt de gemeente de gelegenheid vragen te stellen.

Voor geïnteresseerden zijn er op internet meerdere diensten van drs. Den Hertog te beluisteren (klik hier voor een rechtstreekse link)

Reacties gesloten.