Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Feest van Genade

Feest van Genade is bedoeld als een periode van veertig dagen waarin we als gemeenten worden stilgezet bij het wonder van Gods genade. Zes weken lang laten we als gemeenten even al het andere rusten en gaan we samen op ontdekkingstocht naar de drijfveer van het (missionair) gemeente zijn.

Het is de bedoeling dat we ons aan het begin van het nieuwe seizoen als drie gemeenten samen bezinnen op wie en wat we zijn als gemeente van Christus. We doen dat aan de hand van een methode, waarbij we alle activiteiten in de gemeente tijdelijk stil leggen, met uitzondering van de zondagse kerkdiensten. In die periode gaan we ons helemaal richten op wie en wat we zijn. Ook de catechisaties en het verenigingswerk wordt hier helemaal op gericht. We maken daar bij gebruik van een werkboek waarin alles is voorbereid. Dit werkboek wordt u/jou voor € 6,95 aangeboden. Mocht dit bedrag een bezwaar zijn, geef dit dan gerist door aan één van de leden van de werkgroep. Het is de bedoeling dat we gemeenten-breed wekelijks in (gezamenlijke) groepen bij elkaar komen om een thema uit het werkboek te bespreken. Ook staan er stukjes in het wekboek om dagelijks persoonlijk mee bezig te zijn, elke dag een nieuw stukje. Leiders van bijzondere groepen, zoals het jeugd/kinderwerk en de catecheten hebben speciaal materiaal geschikt voor hun doelgroep.

Tot 23 juni kunt u zich opgeven om mee te doen. Dat kan via een van de werkgroepleden. Voor onze gemeente zijn dat Marianne van Bokkem en Kees van ’t Spijker.

Reacties gesloten.