Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Verkiezing, 24 juni na de morgendienst

Direct na de morgendienst van zondag 24 juni krijgt u de gelegenheid uw stem uit te brengen op drs. C.C. den Hertog uit Surhuisterveen.

De kerkenraad roept alle stemgerechtigde leden op van deze gelegenheid gebruik te maken. Als u zelf niet aanwezig kan zijn dan verzoeken wij u dringend om uw stem schriftelijk uit te brengen.

Schriftelijke stemmen dienen bij aanvang van de stemmingsvergadering in het bezit te zijn van de scriba.

Reacties gesloten.