Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Stichting PPP – Bedankt!

Namens het bestuur van de stichting PPP mag ik jullie gemeente hartelijk bedanken voor de gulle gaven.

Hartelijk dank Sander en diakonie voor dit initiatief en de organisatie. De thema collecten, die jullie hebben gehouden, om ons werk in Roemenië te steunen, hebben geresulteerd in een mooi bedrag. Van onze penningmeester heb ik gehoord, dat de collecten bij elkaar €1605,94 hebben opgebracht en dat het bedrag op de rekening van de St. PPP is gestort. Nogmaals, geweldig bedankt! Het is fijn, te weten, dat er in goed vertrouwen kan worden samengewerkt . Zo dragen we samen mee daar, waar de lasten te hoog zijn. Binnenkort, wat later dan beloofd, sturen we u de nieuwsbrief over dit onderwerp door, zodat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Voor vragen kunt u zich altijd richten tot de secretaris van de Stichting PPP.

 

Zegen & groet,
Namens het bestuur,
Jannie van Helden-Mostert( secretaris.)

Reacties gesloten.