Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Cursus Tijd voor Puberteit

Heeft u een puber in huis? De pubertijd is een geweldige periode. De laatste fase van de opvoeding. Nog even en uw kind is een volwassen persoon met eigen verantwoordelijkheden. De puberteit is ook een ingewikkelde periode. Jongeren willen meer en meer hun eigen keuzes maken en ouders moeten een nieuwe balans zien te vinden tussen het stellen van regels en het geven van ruimte. Het is een tijd vol uitdagingen voor zowel ouders als jongeren. Tijd voor puberteit wil ouders en jongeren bij die uitdagingen helpen. De cursus over opvoeden en opgroeien is bestemd voor ouders met kinderen van 12 tot en met 18 jaar oud.

In vijf bijeenkomsten wordt kennis aangereikt, worden communicatievaardigheden geoefend en ervaringen met andere ouders uitgewisseld. Bij de laatste bijeenkomst worden ook de jongeren uitgenodigd. Met behulp van een speciaal ontwikkeld spel is er alle kans op een goede klik tussen ouders en jongeren. De cursus is ontwikkeld vanuit Bijbels perspectief. Geloofsopvoeding in de puberteit krijgt in de cursus expliciet aandacht.

Bij voldoende aanmeldingen start op 20 september de cursus in Werkendam.

Locatie: Ds. Joh. Groenewegenschool, Sportlaan 4, 4251 GD Werkendam
Data: 20 september, 4 en 18 oktober, 1 en 8 november 2012

Kosten:  € 80,00 per persoon of € 145,00 per echtpaar (inclusief werkboek).
Bent u verzekerd bij Pro Life Zorgverzekeringen of Agis Zorgverzekeringen, dan kunt u de factuur van de cursus declareren bij uw zorgverzekeraar. Een vergoeding voor de cursus Tijd voor puberteit is afhankelijk van het soort aanvullende verzekering. Voor meer informatie over de vergoeding voor deze cursus kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Aanmelden: via www.tijdvoorpuberteit.nl, e-mailadres penp@sgj.nl of telefoonnummer 033 4226900.

Tijd voor puberteit heeft een eigen website www.tijdvoorpuberteit.nl

Reacties gesloten.