Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Gezamenlijke diensten tijdens het 40-dagen project

Op dit moment loopt het 40-dagen project – een intensief project waarin wij samen met onze broeders en zusters van de GKv aan de slag gaan met het ‘Feest van Genade’. Tijdens deze periode zullen wij de morgendiensten telkens samen vieren.

Ervaring leert dat gezamenlijke diensten soms vervreemdend op ons over komen. De ene keer gebruiken we de CGK-liturgie, de andere keer de GKv-liturgie. Ook hebben we wisselend predikanten vanuit beide gemeenten. Als moderamen hebben we hierover nagedacht, samen met vertegenwoordigers van de GKv. Samen zijn we tot een liturgie gekomen die van elk van de gemeentes iets meeneemt. Zo hopen we iedereen tegemoet te komen. En wie weet misschien vinden we hierin ook wel een oplossing voor de gezamenlijke diensten na het 40-dagen project.

Liturgie gezamenlijke diensten:

 • mededelingen door de ouderling van dienst (vanaf de microfoon voor de kansel)
 • stil gebed
 • handdruk
 • de voorganger spreekt Votum en Groet uit
 • zingen
 • zingen kinderlied + groepen onderbouw verlaten de dienst
 • de Tien Woorden of een ander Schriftgedeelte
 • zingen
 • gebed om verlichting door de Heilige Geest
 • Bijbellezing, afgewisseld met zingen
 • verkondiging
 • zingen
 • dankzegging en voorbede
 • groepen KND onderbouw komen terug in de dienst (orgelspel tijdens binnenkomen)
 • inzameling van de gaven
 • collectegebed
 • slotzang
 • zegen
 • zingen: LvK 456:3
 • handdruk

Naast de liturgie zullen we ook een gezamenlijk rooster maken voor de ambtsdragers (ook voor hen is het vaak niet duidelijk wie er nu dienst heeft tijdens de gezamenlijke dienst). Ter informatie: bij elke gezamenlijke dienst is er altijd een organiserende en dus verantwoordelijke gemeente. We doen dat bij toerbeurt, op 16 september begint de GKv, op 23 september is de beurt aan de CGK etc. etc.

Verder hebben we afgesproken dat we voor de Bijbellezingen of de NBG51-vertaling, of de NBV-vertaling of de Herziene Statenvertaling zullen gebruiken. Al deze vertalingen mogen in onze diensten worden gebruikt. We zouden graag ook gemeenteleden uit onze gemeente hebben die Bijbelteksten in de dienst willen voorlezen.

We zingen uit Het Liedboek, het Gereformeerd Kerkboek of de bundel Opwekking. In onze eigen middagdienst proberen we telkens een Psalm uit de Oude Berijming op de liturgie te zetten.

We proberen ook de beamteams op elkaar af te stemmen zodat er mededelingen vanuit beide gemeenten op de beamer komen. Tijdens de collecte worden alleen dia’s getoond die inhoudelijk met de collecte te maken hebben.

Wij hopen met deze afspraken een bijdrage geleverd te hebben aan het in goede orde samenkomen als gemeentes van CGK en GKv. Als het noodzakelijk blijkt kunnen we tussentijds altijd nog bijsturen.

Eén reactie

 1. We belijden iedere kerkdienst dat we het in alle dingen van Gods Geest verwachten. Laten we God vragen dat dit 40-dagen project bij mag dragen aan een stuk geestelijke herkenning en erkenning in elkaar en dat wij als gemeenten en ieder persoonlijk deze Geest ook de ruimte geven die hiervoor nodig is.