Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Feest van Genade

Dit weekend zijn we gestart met het Feest van Genade, een project dat we samen met de Gerformeerde Kerk vrijgemaakt mogen vieren. U bent van harte uitgenodigd om met ons het feest te vieren.

Opzet van het gemeenteproject 40 dagen: Feest van genade

Feest van genade is bedoeld als een periode van veertig dagen waarin je als gemeente wordt stilgezet bij het wonder van Gods genade. Zes weken lang laat je als gemeente even al het andere rusten en ga je samen op ontdekkingstocht naar de drijfveer van het (missionair) gemeente zijn.

Zes themazondagen
Elke week staat één thema centraal, dat geïntroduceerd wordt in de kerkdienst(en). Een samenvatting staat in het werkboek. Op basis hiervan maakt de predikant zelf zijn preek.

Stille tijd thuis
Thuis lees je elke dag een stukje uit het dagboek, dat is opgenomen in het werkboek. Hier staan ook persoonlijke verwerkingsvragen bij.

Wekelijkse groeigroepen
Wekelijks kom je bijeen in een groeigroep. Het gespreksmateriaal voor de groeigroepen vind je in het werkboek.

Kinderprogramma
Speciaal voor de kindernevendiensten is er materiaal ontwikkeld met dezelfde weekthema’s, maar dan aansluitend bij de belevingswereld van kinderen.

Jongerenprogramma
Ook voor jongeren is er materiaal ontwikkeld: zes prikkelende avonden die jongeren uitdagen om de weekthema’s toe te passen op hun eigen leven. De handleiding is opgenomen in het werkboek Feest van genade.

Waarom feest:
In eerste instantie wil ik u meenemen in mijn leven. Van huis uit ben ik (Nederlands gereformeerd), kwam op mijn 12e in de samenwerkingsgemeente Rotterdam-Alexander, een samenwerking tussen de N.G.K. en de C.G.K. Hier mocht ik de jeugdverenigingen doorlopen en cathechese volgen, later mocht ik die gemeente zelfs dienen als koster. Het mooie van de samenwerkingsgemeente was dat je op een gegeven moment merkt dat je het verschil van kerkelijke afkomst niet meer ziet.
Later leerde ik mijn vrouw (G.K.V.) kennen. We trouwen in de C.G.K. en hebben hier ook onze zoon mogen dopen. Door deze interkerkelijke relatie kennen wij de 3 Gereformeerde kerken ook van binnenuit. De twee jaar die ik in de G.K.V. heb mogen kerken doet me nu beseffen dat het verschil op geloofsvlak niet verschilt met die van de C.G.K. Mijn hoop is dat door dit gemeenteproject de gemeenten van C.G.K. en de G.K.V. nader tot elkaar mogen komen, dat we merken dat God de ander op ons
pad heeft gegeven om te mogen leren de minste te mogen zijn en de angst van het verlies van de eigen identiteit mag
wegvloeien. We mogen samen bidden, lezen, leren van Gods onmetelijke liefde, maar ook nader kennis maken met de broeders en zusters van de andere kerk. Laten we niet kijken wat ons verschil is maar wat ons bindt…..

Namens de kerkenraad wens ik u een goed feest van genade toe,
Sander van Bokkem

Kijk ook op deze pagina voor informatie over de gezamenlijke diensten tijdens het 40-dagen project.

Reacties gesloten.