Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Kostbaar?

Of welke vrouw, die tien schellingen heeft, en er één verliest, steekt niet een lamp aan en veegt het huis en zoekt zorgvuldig, totdat zij hem vindt? En als zij hem gevonden heeft, roept zij haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: Verblijdt u met mij, want ik heb de schelling gevonden, die ik verloren had. Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert. (Lucas 15 vers 8 – 10)

Aan de hand van bovenstaande tekst sprak ds. Starreveld tijdens de jeugddienst van 9 september over de zondaars die gevonden worden. Een preek die voor velen tot een bemoediging is geweest. Er is er één die altijd op zoek gaat naar dat ene geldstukje dat verloren is gegaan, één die het niet opgeeft, het huis ondersteboven zet om juist dat ene geldstukje terug te vinden. En dat terwijl dat geldstukje zelf niet eens beseft zoekgeraakt te zijn.

Ieder mens maakt in zijn/haar leven talloze keuzes. Soms ook keuzes waarin geen rekening gehouden wordt met Gods wil in ons leven. Mensen kunnen hierdoor ver van God afraken. En soms beseffen ze dat niet eens. Hoeveel ouders en kerkbestuurders worden er niet mee geconfronteerd? En hoe moeten wij daar dan mee omgaan? Voor al die mensen is het aan te bevelen om de preek van ds. Starreveld nog eens te beluisteren.

Reacties gesloten.