Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Belijdeniscatechisatie

De belijdeniscatechese is voor hen die belijdenis willen doen en voor mensen die in het Christen zijn een waarde hebben gevonden en die besloten hebben daarmee verder te willen.

Belangstellenden worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op zondag 30 september na de dienst van 10 uur in de Immanuëlkerk. We willen daar (in zaal Plexat) met elkaar kennismaken . Je krijgt er ook de gelegenheid om je vragen te stellen.

We zijn van plan om de belijdeniscatechisatie dit seizoen te geven op vrijdagavonden in Zilt vanaf 20.00 uur. We proberen een frequentie aan te houden van eens in de twee weken, maar dat lukt niet altijd precies. Het gaat om deze data: 5/10, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11, 30/11, 14/12, 21/12, 11/1, 25/1, 8/2, 15/2, 1/3, 15/3, 22/3, 5/4, 19/4, 17/5. Zondag 19 mei vieren we Pinksteren en is de meest voor de hand liggende zondag om belijdenis te doen voor wie daar dan aan toe zijn.

De eerste keren zullen we het onderwerp/boekje ‘Feest van Genade’ behandelen. We houden dus niet het ritme aan van de rest van de gemeenten. Voor de rest van het seizoen kiezen we in overleg een methode/materiaal/onderwerpen.

Voel je welkom en kom naar de bijeenkomst op 30 september na de morgendienst.

Reacties gesloten.