Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Gebed voor het beroepingswerk

Al jarenlang komt er iedere maandagavond een kleine gebedsgroep bij elkaar ten huize van Luuk en Gerda van Schothorst. We beginnen om half negen met een gezellig moment met koffie&thee, inventariseren gebedspunten (vanuit bijvoorbeeld eigen leven, familie/vriendenkring en de gemeente), lezen een Bijbelgedeelte en bidden met elkaar voor de besproken punten in een kringgebed. Uiteraard hebben we ook het beroepingswerk in de afgelopen maanden wekelijks opgedragen aan de Heere.

Als gemeente hebben we inmiddels teleurgesteld kennisgenomen van het besluit van ds. van Slooten om niet naar Gorinchem te komen. Het is van het grootste belang dat juist nu het beroepingswerk gedragen wordt door gebed. Dat gebed is er natuurlijk in de eredienst en bij de gemeenteleden thuis. Toch geloven we dat er ook een meerwaarde is in het bij elkaar komen van gemeenteleden om samen specifiek hiervoor te bidden. Zijn er gemeenteleden die de gebedskring eenmalig of meerdere keren zouden willen komen versterken, om samen onze Vader te bidden om een passende predikant voor onze gemeente? Ook als u zich niet vrij voelt om zelf hardop mee te bidden, bent u meer dan welkom: het gaat natuurlijk om het gezamenlijke gebed vanuit het hart.

Neem voor meer informatie contact op met Luuk & Gerda van Schothorst, tel. 0183-854044.

Reacties gesloten.