Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Welkom op de alpha cursus

Eten, ontmoeten, praten, lachen, leren en luisteren. De Alpha-cursus geeft heldere en aansprekende uitleg over het christelijk geloof. De cursus is vrijblijvend en gratis.

Er is meer……… Ontdek het zelf op de Alpha-cursus
Binnenkort staan wij weer stil bij het geboortefeest van Jezus. Wie is Jezus? En wat heeft Hij met ons leven te maken? Waar leef ik eigenlijk voor?

Als u/jij met dit soort vragen rondloopt, volg dan de Alpha kennismakingscursus over het christelijk geloof. Vragen staat vrij op de Alpha-cursus! Wanneer u/jij een vriendin, vriend, kennis, familielid, buurvrouw of buurman kent die belangstelling (of vragen) heeft voor Jezus die meer dan 2000 jaar geleden werd geboren, vertel hem/haar dan over onze Alpha-cursus. Met drie samenwerkende kerken uit Gorinchem GKV, PKN en CGK starten we D.V. 29 januari 2013 een Alpha-cursus.

Ontstaan Alpha-cursus:
De Alpha-cursus is al in de jaren ’70 ontstaan in een kerk in Londen. In de jaren ’90 verspreidde de cursus zich snel over Engeland en andere delen van Europa. Op dit moment zijn er meer dan 55.000 Alpha-cursussen wereldwijd in maar liefst 164 landen. Ruim 16 miljoen mensen volgden een Alpha-cursus. In Nederland is de Alpha-cursus zestien jaar geleden geïntroduceerd. Bijna 200.000 Nederlanders volgden de cursus.

Wat is een Alpha-cursus eigenlijk?
De Alpha-cursus is een laagdrempelige bijeenkomst waarin ruimte is voor onderlinge gesprekken en heldere uitleg over de kernpunten van het christelijk geloof. De cursus duurt tien avonden plus een zaterdag of een weekend. In een goede en open sfeer kunnen belangstellenden zelf ontdekken wat het betekent om christen te zijn. Iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd gevolgd door een inleiding. In kleine groepjes wordt daarover doorgepraat. De Alpha-cursus is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of bedreigend wordt gezien. Het is mogelijk om de eerste keer geheel vrijblijvend te komen kijken.

Tot geloof komen is voor veel mensen een lange weg. De Alpha-cursus biedt mensen de gelegenheid om binnen de samenhang van een christelijke gemeente op vrijblijvende wijze te zoeken naar antwoorden op de vragen van hun leven.

Het cursusmateriaal veronderstelt geen voorkennis. Het zet in bij de persoon en het werk van Jezus Christus en gaat vervolgens in op wat het betekent te leven in een relatie met God.

Wat komt er in de cursus aan de orde?
• Christelijk geloof: saai of onwaar?
• Wie is Jezus?
• Waarom stierf Jezus aan het kruis?
• Hoe zit het met de kerk?
• Hoe leidt God ons leven?
• Wat is bidden en hoe doe je dat?
• Bijbellezen: waarom en hoe?
• Wie is de Heilige Geest?

Voor wie is de Alpha-cursus?
De Alpha-cursus is toegankelijk voor iedereen, bijvoorbeeld voor mensen die:
• de basis van hun geloof (nog) eens willen doordenken
• meer willen weten over het christelijk geloof
• die zoekend zijn, gelovig of ongelovig
• pas christen zijn geworden

Reacties van ex-deelnemers Alpha-cursus:
Ester, 23 jaar: Omdat ik graag meer wilde weten over het geloof en omdat ik volgend jaar ga trouwen met iemand die gelooft in God. Om die reden ben ik de Alpha-cursus gaan volgen, ik weet nu wat het doel is voor mij in dit leven.
Jan, 35 jaar: Na 12 jaar mijn eigen weg gevolgd te hebben, miste ik het geloof. Bij de Alpha-cursus leerde ik in alle openheid na te denken over de zin van het leven.
Carolien, 28 jaar: Ik ben de Alpha-cursus gaan doen om er achter te komen hoe het nu eigenlijk zit met het christelijk geloof. Die avonden bij Alpha waren echt heerlijk! Het voelde goed om met anderen te onderzoeken wie God is.
Martin, 37 jaar: Mijn vrouw is christen en ik wilde haar graag beter kunnen begrijpen daarom ben ik naar de Alpha-cursus gegaan.
Sonja, 18 jaar: Ik ben naar de Alpha-cursus gegaan om een keuze te maken tussen geloven of niet geloven.
Kees, 65 jaar: Ik ben vroeger wel enigszins christelijk opgevoed, maar ik ben nooit echt veel met het geloof bezig geweest. Sinds enige tijd lees ik de bijbel maar ik vind het heel moeilijk. Door de Alpha begrijp ik dingen nu beter.
Marieke, 39 jaar: Ik mis wat, ik zit vaak naar de hemel te turen, dan zie ik alleen maar sterretjes, vooral in het weekend zie ik mensen uit een kerk komen dan denk ik van dat zou ik ook wel willen.

Wat kost het?
De Alpha-cursus is gratis. maar voor de maaltijden en het weekend wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Wanneer en waar start de nieuwe Alpha-cursus?
De Alpha-cursus bestaat uit 10 avonden en start op dinsdag 29 januari 2013
Locatie voor de cursus is: Gebouw “ZILT” Sint Hubertuslaan 25, 4205 ZA Gorinchem
De cursusavonden beginnen om 19:00 uur en eindigen om 22:00 uur.

Breng het onder de aandacht bij:
Buren, vrienden, kennissen en familieleden

Aanmelden Alpha-cursus:
Het is fijn als we van te voren weten op hoeveel deelnemers we kunnen rekenen. Aanmelden kan door naam, adres en woonplaats plus telefoonnummer te mailen naar één van de leden van de stuurgroep, zie voor gegevens het einde van dit artikel.

Graag aanmelden voor 27 december 2012.

Om alles mogelijk te maken hebben wij ook vrijwilligers nodig zoals:
• Kokers en afwassers
• Gastvrouwen/mannen
• Gesprekleiders en helpers
• Bidders, die iedere week aan de hand van uitgereikte gebedspunten thuis bidden.

Wie helpt ermee?
U/jij kunt zich opgeven bij één van de Alpha-stuurgroepleden:
Arie Schram ( telefonisch 0183622711)
Aart Vermeij (telefonisch.: 0651173316)

Reacties gesloten.