Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Kerst sing-in

Ook dit jaar willen we op D.V. 24 december een Kerst sing-in houden. Aanvang 20.00 uur met als thema “Nu zijt wellekome”.

Voorganger is ds. Lucas van der Veen en met medewerking van gospelkoor “Chananja” uit Wijngaarden.

De collecte is bestemd voor de voedselbank in Gorinchem.

Er is weer een mooie folder gemaakt en samen met de VEG “de Ark” en het Leger des Heils hopen we de mensen uit de Haarwijk uit te nodigen voor de verschillende Kerstactiviteiten in de wijk. Verschillende mensen zijn al druk bezig met alle voorbereidingen en U bent intussen misschien al benaderd om mee te doen met het rondbrengen van de kaarsen met folder.

Reacties gesloten.