Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Samenwonen: hoe ga je er als kerk mee om?

Op woensdag 16 januari 2013 organiseert de Gereformeerde Hogeschool een symposium over relaties en samenlevingsvormen binnen de kerkelijke gemeente. Het symposium “In de ban van de ring” vindt plaats in het gebouw van de GH in Zwolle.

De unieke waarde die de kerk hecht aan het heteroseksuele huwelijk, staat op gespannen voet met wat de gemiddelde Nederlander buiten de kerkmuren toelaatbaar vindt op gebied van seksualiteit en relaties.

Tegelijkertijd is niets wat het lijkt: het Nederlands Dagblad publiceerde op zaterdag 17 november over het toenemend aantal samenwonende stellen binnen kleinere gereformeerde kerkverbanden.

Verlegenheid
Wanneer mensen hun geluk zoeken in een relatievorm of samenlevingsvorm anders dan het huwelijk, kunnen kerkelijke ambtsdragers zich hiermee verlegen voelen. Of je nu predikant, ouderling, oudste, diaken, vader of moeder bent: wat doe je wanneer mensen andere keuzes maken dan je had verwacht? Moet je spreken of zwijgen? Moeten er consequenties aan verbonden worden wanneer mensen hun geluk zoeken buiten het huwelijk? Zo ja, welke? En
waarom is het huwelijk tussen man en vrouw de kerk eigenlijk zo lief?

Programma
De GH wil met In de ban van de ring een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een goed inhoudelijk verhaal over het huwelijk. Zonder de spanning tussen kerk en maatschappij uit het oog te verliezen. Tijdens het symposium gaat een drietal sprekers dieper in op het thema. Daarna is er tijdens de workshops gelegenheid om in kleinere groepen door te praten. Het symposium sluit af met een plenaire sessie. Na afloop ontvangt iedere deelnemer relevant materiaal voor gebruik in de eigen kerkelijke gemeente. Het programma begint om 9.30 uur in de GH: Grasdorpstraat 2 te Zwolle. De kosten zijn (incl. broodjeslunch): € 39,50 (normaal tarief) of € 14,50 (studenttarief). Belangstelling? Van harte welkom! Meld je aan via www.gh.nl.

Reacties gesloten.