Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Week van gebed

De Raad van Kerken en de EA hebben voor de Week van Gebed in 2013 een gezamenlijk thema vastgesteld. Het thema ‘Wandelen met God’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit Micha 6:8 waarin de oproep klinkt om Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan. De gebedsweek vindt in 2013 plaats van 20 tot 27 januari. 

Ook in Gorinchem wordt de week van gebed gehouden. Onderstaand een overzicht van de momenten waarop u aan de week van gebed in Gorinchem mee kan doen:

  • zondagavond 20 januari 19:30 uur: Gebedsuur in korpszaal Leger des Heils, Nicolaas Pieckstraat 43
  • maandagavond 21 januari 19:30 uur: Gebedswandeling in de lingewijk, startpunt: Abraham Bloemaart Corneliszstraat 23
  • dinsdagavond 22 januari 19:30 uur: Gebedsuur in de Exoduskerk, Mollenburgseweg 15
  • woensdagavond 23 januari 19:30 uur: Gebedswandeling in Gorinchem-Oost, startpunt: Haydnstraat 16
  • donderdagavond 24 januari 19:30 uur: Gebedsuur in kantoor Rafaelgemeente, Dokter van Stratenweg 6
  • vrijdagavond 25 januari 19:30 uur: Gebedswandeling in de Gildenwijk, startpunt: Zwartververstraat 18
  • zaterdagochtend 8:00 uur: Gebedsuur met ontbijt in de Vrije Evangelische Gemeente de Ark, Kennelweg 14
    (opgave ontbijt: korps.gorinchem@legerdesheils.nl)

Gebedswandeling wil zeggen: we bidden al wandelend in tweetallen voor de wijk (net alsof we met elkaar in gesprek zijn).

Meer over de week van gebed is te vinden op de site van de Evangelische Aliantie

Reacties gesloten.