Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Verkiezing ambtsdragers

De kerk wordt gevormd door de leden. Vanuit de belijdende leden van de gemeente wordt de kerkenraad gekozen. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de pastorale zorg en de gang van zaken binnen de gemeente.

Dit jaar treden twee ouderlingen en één diaken af omdat zij hun ambtsperiode er op hebben zitten. Ingevolge het verkiezingsreglement stelt de kerkenraad u in de gelegenheid om namen van broeders die u geschikt acht voor het ambt voor te dragen aan de kerkenraad.
De kerkenraad wil tijdens de vergadering van 13 maart de kandidaatstelling bespreken. Daarom hebt u tot 6 maart de gelegenheid om namen in te dienen bij de scriba.

Meer informatie over de kerkenraad en de procedure rondom de verkiezing van ambtsdragers vindt u op de pagina van de kerkenraad.

Reacties gesloten.