Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Thema-avond over pastoraat bij huiselijk geweld

Op vrijdagavond 19 april 2013 organiseert het deputaatschap Pastoraat in de Gezondheidszorg een thema-avond over pastoraat bij huiselijk geweld.

Afgelopen jaar heeft dit onderwerp op verschillende manieren aandacht gehad in de media. Het blijft lastig om hier op een goede pastorale wijze mee om te gaan. Statistieken tonen aan dat één op de vier gezinnen te maken krijgt met een vorm van huiselijk geweld. Ook binnen onze kerken komt dit voor en mogelijk meer dan wij denken. Huiselijk geweld is niet alleen lichamelijk geweld. Ook psychisch geweld valt daaronder, stelselmatige vernedering, uitbuiting, kinder- en ouderenmishandeling. Signalen worden vaak niet herkend, als gevolg van ongeloof: we kunnen het niet geloven van hem of haar, of van dit gezin. En als we het herkennen, wat doen we dan? Of negeren we het, omdat we er niets aan kunnen doen?

Op deze thema-avond houdt dr. J.W. van Pelt, predikant te Oud-Beijerland, een lezing over aspecten van het pastoraat aan zowel dader als slachtoffer(s) en omstanders. Hij zal in dit kader ook aandacht schenken aan vragen en moeiten rond het onderwerp vergeving.

Na de pauze kunt U kiezen uit 2 workshops. In de ene zal dr. Van Pelt aan de hand van (eventueel door U zelf ingeleverde) casuïstiek een praktische uitwerking geven van zijn lezing. In de andere workshop zal mw. E. Drewes-Wentink (Eleos) ingaan op het signaleren van huiselijk geweld binnen een kerkelijke gemeente en vervolgens hoe hier verder mee te gaan.

Deze thema-avond is bedoeld voor werkers in de gezondheidszorg en pastoraat, maar ook andere betrokkenen en geïnteresseerden zijn natuurlijk van harte welkom.

De avond zal gehouden worden in de Chr. Geref. Fonteinkerk te Bunschoten, Bikkersweg 7, aanvang 19.30 uur. (Koffie vanaf 19.00 u.) De afsluiting is uiterlijk om 22.00 uur.

U kunt zich tot 30 maart per email aanmelden bij Marlene Middelkoop (marlenemiddelkoop@solcon.nl) of telefonisch op nummer 06-46698814 (na 18.00 uur). Aanmelden is gratis, wel zal er een collecte worden gehouden ter dekking van de onkosten.

Wij hopen op een goede opkomst!

Reacties gesloten.