Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Nieuwe fase beroepingswerk

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 6 maart, na eensluidend advies van de beroepingscommissie, besloten de predikanten ds. H. van Eeken uit Delft en ds. A. Hakvoort uit Middelburg als tweetal voor te dragen aan de gemeente voor een beroep naar onze gemeente.

Beide predikanten passen naar het oordeel van de beroepingscommissie en de kerkenraad uitstekend bij de opgestelde profielschets. De kerkenraad is overtuigd van de behoefte binnen de gemeente aan een eigen herder en leraar en ziet met beide predikanten een mogelijkheid deze behoefte in te vullen.

Om de gemeente in de gelegenheid te stellen in de dienst kennis te maken met beide predikanten is ds. Van Eeken gevraagd ons voor te gaan in de beide diensten van zondag 7 april. Ds. Hakvoort is gevraagd beide diensten op zondag 14 april te leiden.

Op woensdag 17 april zal er in de al geplande vergadering van de kerkenraad met de gemeente aandacht gegeven worden aan het beroepingswerk. In deze vergadering zal informatie over beide predikanten worden verstrekt en krijgt de gemeente gelegenheid om vragen te stellen.

Vervolgens zal de gemeente op zondag 21 april na de morgendienst haar stem uitbrengen.

Wij bidden onze Here om Zijn onmisbare zegen over dit proces.

Reacties gesloten.