Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Thema-avond ‘Bevinding’ @CGKGorinchem

Op 25 april zal Prof. J.W. Maris een thema-avond verzorgen over het thema ‘Bevinding’. We roepen alle gemeenteleden op om deze avond mee te maken.

bevindingtitel

Als we het over de vermeende verschillen tussen CGK en GKv hebben dan valt al snel de term ‘Bevinding’. Op deze thema-avond zal Prof. Maris ingaan op de vraag wat we onder ‘bevinding’ verstaan en hoe we elkaar op dit gebied het beste kunnen verstaan.

bevinding

De avond wordt op 25 april gehouden in ons kerkgebouw. De zaal is open vanaf 19:45 uur. Aanvang is om 20:00 uur.

Iedereen is van harte welkom. Tijdens de avond zal er volop gelegenheid zijn om met elkaar en met Prof. Maris over dit onderwerp in gesprek te gaan.


.

Reacties gesloten.