Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Beroep ds. A. Hakvoort van Middelburg

In de vergadering van de kerkenraad met de gemeente op zondag 21 april is met meerderheid van stemmen dominee A. Hakvoort van Middelburg gekozen en door de kerkenraad beroepen voor het ambt van predikant aan onze gemeente.

De kerkenraad heeft beide predikanten die op het tweetal stonden over de uitslag geïnformeerd. Het beroep op ds. Hakvoort is door middel van de officiële beroepsbrief bevestigd. In de komende periode zal ds. Hakvoort zich samen met zijn gezin bezinnen op de weg die de Here met hen wil gaan. Wij dragen hen in onze gebeden op aan de Heer. Op dezelfde wijze denken wij ook aan ds. Van Eeken en zijn gezin.

Als gemeente mogen wij onze behoefte aan een eigen herder en leraar in gebed voor leggen aan de Heer van de kerk. Voor ons breekt nu een periode aan van geduldig wachten en bidden om God’s leiding.

 

Reacties gesloten.