Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Rommelmarkt – Zaterdag 11 mei @CGKGorinchem

Zaterdag 11 mei is het weer zover. Dan zal er weer de bekende rommelmarkt zijn waarvan de opbrengst bestemd zal zijn voor de bouw van de vakschool, waar de werkvakantie jongelui in 2012 aan zijn begonnen!

Een vakschool waar de jongeren in Oeganda zo hard op zitten te wachten, en waar ze een vak hopen te leren om later een goede baan kunnen vinden.

Kom geniet en werk mee om dit doel te realiseren. Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt, dan kunt u die in de garage van de kerk achterlaten of ons bellen om ze op te halen.

U kunt Christine Sijbesma hiervoor bellen op 0622528185.

Reacties gesloten.