Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Ds. A. Hakvoort uit Middelburg bedankt voor het beroep van Gorinchem

Op 21 april bracht onze gemeente een beroep uit op ds. A Hakvoort uit Middelburg. Helaas heeft ds. Hakvoort ons laten weten dat hij het beroep naar Gorinchem niet te kan aannemen en dus bedankt.

In zijn brief aan de gemeente schrijft ds. Hakvoort dat de roeping naar Gorinchem de bestaande roeping voor Middelburg niet heeft overstemd. Het is hem duidelijk dat deze boodschap een grote teleurstelling betekent voor zowel de kerkenraad als de gemeente. De contacten die ds. Hakvoort voor en na het uitbrengen van het beroep met onze gemeente heeft gehad verliepen prettig. Ds. Hakvoort bedankt de gemeente hartelijk voor het in hem gestelde vertrouwen en de ervaren gastvrijheid, het gebed en het meeleven via e-mail en per brief of kaart vanuit de gemeente. In het bijzonder dankt hij voor de ruimte die hem is geboden om zijn overwegingen in alle rust te kunnen maken.

Ds. Hakvoort besluit zijn brief met een verwijzing naar Pinksteren. Hij wenst ons de wijsheid en het geloof van de Pinkstergeest toe.

Wij wensen hem veel zegen toe voor het werk dat hij nog in zijn eigen gemeente moet doen.

De kerkenraad betreurt het dat wij opnieuw een bedankje moesten ontvangen. Wij erkennen dat het aan de Heer van de Kerk is om ons op Zijn tijd een nieuwe herder en leraar te zenden. Wij geloven dat Hij ons niet als wezen alleen zal achterlaten maar dat Hij ons ten alle tijden zal omringen met Zijn liefde en trouw. In dat vertrouwen mochten wij vandaag het Pinksterfeest vieren.

De kerkenraad zal zich in de komende periode bezinnen op de ontstane situatie. Als daar aanleiding toe is zal de kerkenraad de gemeente informeren over de toekomstige stappen.

Wij roepen de gemeente op het beroepingswerk in het persoonlijke gebed te blijven gedenken.

Reacties gesloten.