Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Athletes in Action in de Haarwijk

Wij geloven dat de liefde en kracht van God levens, kerken en steden radicaal kan veranderen en dat Hij ons inschakelt om daaraan mee te werken.

De volgende kernpunten maken ons tot wat we zijn:

Sport
We verbinden onze passie voor God met onze passie voor sport. Sport legt contact en bouwt relaties. Geen sport, geen Athletes in Action.

De Kerk
We dienen de plaatselijke kerk, omdat wij geloven dat het een onmisbaar onderdeel van het lichaam van Christus is.

Jongeren
De energie van jongeren is de energie van AIA. We richten ons op kinderen, tieners en jongeren, omdat ze in een cruciale levensfase zitten.

Groei
Het evangelie horen is slechts het begin. We zoeken persoonlijke geloofsgroei, discipelschap en langetermijnvisie. Eerst bij onszelf, dan bij anderen.

God
Alles wat wij doen, doen we in volkomen afhankelijkheid van God en gelovend dat Hij het onmogelijke kan doen.

Vanuit bovenstaande punten zullen 8 sporters in de week van 16 – 23 augustus zich dienstbaar opstellen tijdens een sportproject in de Haarwijk.

Wat is een sportproject?
Tijdens een sportproject van Athletes in Action ga je de straat op om met kinderen en jongeren te sporten. Je vertelt over Jezus in gesprekken, door drama en getuigenissen. Door dit alles heen leer je veel, groei je als persoon en ontdek je meer van God.

Vanuit de drie kerken in de Haarwijk (VEG De Ark, Leger des Heils en CGK Immanuel) is de voorbereiding in volle gang. Er zijn al veel gemeenteleden die hun/haar steentje
bijdragen. (koken, gastgezinnen, vrijwilliger, voorbereiden…) waarvoor dank. Er is altijd meer hulp welkom. Bij deze een oproep om u aan te melden bij ondergetekenden. Vooral zijn wij op zoek naar gastgezinnen, waar de sporters een week mogen verblijven.

Het financieel steunen van dit project kan ook:
Je kunt je bijdrage overmaken op bankrekening 48.36.38.846 of girorekening 1021474 t.n.v. Stichting Agapè. Vermeld hierbij ‘AIA Haarwijk’.

Reacties gesloten.