Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Week van Gebed: Is Christus gedeeld?

In de periode van 19 t/m 25 januari is de Week van Gebed. Deze keer rondom het thema ‘Is Christus gedeeld?’

Oproep om mee te komen bidden!
Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is kan geen stand houden. Dit vraagt om gebed, inzicht, verootmoediging en bekering. Ons met elkaar richten op het centrum, Jezus Christus, zal onze eenheid versterken.

De kerk kent de binnenkamer maar zeker ook het gemeenschappelijk gebed, ervaar de versterkende kracht daarvan. Oude en nieuwe vormen wisselen zich af of gaan samen op, beiden hebben waarde. God zoekt de mens, Jezus zocht de mensen op, laten wij dat ook doen en naar buiten gaan.

De week van gebed is een gelegenheid om met elkaar God te zoeken voor onszelf, onze gemeenschappen en onze stad, dit jaar vooral wijkgericht en naar buiten gericht. Ieder die van Jezus houdt en mee wil doen is welkom.

De Koning komt, het is tijd om klaar te zijn daarvoor, laten we in eenheid een helder licht laten schijnen.

Hieraan zal de wereld erkennen dat jullie discipelen van mij zijn, indien jullie liefde hebben onder elkaar… (Joh 13:23)

Reacties gesloten.