Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Biddag kinderdienst

Dit jaar wordt er in het kerkgebouw van de GKv aan de Kalkhaven een biddagdienst speciaal voor kinderen gehouden.

Kinderen van de basisschool zijn hier van harte welkom.

De dienst wordt gehouden op 12 maart, om 15:00 uur. Het thema is:

‘Onze HEER, de enige echte’

Voorganger is ds. Lucas van der Veen en de collecte is voor de voedselbank te Gorinchem

Reacties gesloten.