Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Vespers in de passietijd

Net als in de afgelopen jaren willen we in samenwerking met de GKv in de komende Stille Week, de week naar Pasen toe, dagelijks Vespers (avondgebeden) houden.

De christenen kenden in de tweede eeuw al de gewoonte om op bepaalde uren van de dag samen te bidden en met elkaar te zingen.

In onze Vespers vindt u hiervan elementen terug, zoals lezing uit de bijbel, gebeden, tijd voor inkeer, enz. Het zijn korte, ingetogen bijeenkomsten van een half uur per avond, waarin we stil willen staan bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. Een moment van rust te midden van de hectiek van alle dag. We lezen uit het evangelie van Mattheüs, er wordt een passend gedicht voorgedragen, een gezang over het lijden van Jezus Christus en een avondlied gezongen. Kenmerkend voor de vespers is de sfeer van inkeer, meditatie en gebed. We komen in stilte bijeen en vertrekken ook weer in stilte, met in ons hart iets van de vrede die Christus voor ons verworven heeft.

Van harte nodigen wij u uit aan de Vespers deel te nemen.

De vespers zijn van maandag 14 april tot en met donderdag 17 april a.s., beginnen om 19.30 uur en worden gehouden in ons kerkgebouw.

Reacties gesloten.