Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Ds. J. Nutma van Apeldoorn-Oost beroepen

In een vergadering van de kerkenraad met de gemeente is met meerderheid van stemmen ds. J. Nutma van Apeldoorn-Oost beroepen voor het ambt van predikant aan onze gemeente.
De kerkenraad is verheugd met deze uitslag en hoopt en vertrouwt dat dit beroep dsJNutmatot zegen mag zijn voor het voortgaande werk van de Here in onze gemeente.

Wij dragen ds. Nutma zijn gezin op aan de Heer en wensen hen Gods zegen en veel wijsheid toe in de komende periode.

Reacties gesloten.