Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Ds. J. Nutma aanvaardt het beroep vanuit Gorinchem

De kerkenraad deelt met vreugde en dankbaarheid mee dat ds. J. Nutma van Apeldoorn-Oost het beroep vanuit onze gemeente heeft aangenomen.

dsJNutmaNa een vacante periode van ongeveer 3 jaar heeft de Here weer voorzien in een eigen herder en leraar.

Wij geloven vast dat de Here weet wat goed is voor onze gemeente en ons precies op Zijn tijd een eigen predikant heeft gegeven. God zij de lof in eeuwigheid!

Reacties gesloten.