Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Met een periodieke gift meer geven aan uw kerk

Met een periodieke gift kunt u meer geven aan uw kerk. En dat kost u niets extra!!!

Een bekende aftrekpost in de aangifte inkomstenbelasting is de aftrek van giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Christelijke Gereformeerde Kerk te Gorinchem is een ANBI en dus zijn giften aan de kerk aftrekbaar. Er wordt onderscheid gemaakt tussen gewone giften en periodieke giften. Gewone giften zijn slechts aftrekbaar tussen 1% en 10% van het verzamelinkomen, de drempel en het plafond.

Periodieke giften geven meer ruimte. Deze zijn ook aftrekbaar als u geeft aan een ANBI, maar de grenzen zijn dan niet van toepassing. Dat betekent dat elke periodiek gegeven euro direct aftrekbaar is en er ook geen plafond is voor de hoogte van de aftrekpost. Uw gewone giften inruilen voor periodieke giften kan dus een hogere aftrekpost opleveren en u inkomstenbelasting besparen; een besparing die u kunt doorgeven aan de kerk. We geven u serieus in overweging hierover na te denken.

Notariële akte wordt vervangen door onderhandse akte

Vanaf 2014 is het mogelijk om een onderhandse akte te gebruiken voor een periodieke gift aan een ANBI. Het kabinet wil hiermee meer flexibiliteit bieden voor beide partijen, de gever en de ontvanger, en een besparing op de (notaris)kosten.

Het is vanaf 1 januari 2014 mogelijk zijn om voor bedragen vanaf € 50 een vijfjarige schenkingsakte op te stellen. Dit kan voortaan dus zonder tussenkomst van een notaris. De omvang van de geschonken bedragen moet telkens gelijk zijn, net als de periode tussen de betaling van de bedragen.

De Belastingdienst heeft een onderhandse akte ontwerp gemaakt; deze is vanaf de site te downloaden (zie pdf onderaan deze pagina). De onderhandse akte kan op elk moment in 2014 worden getekend en geldt dan toch voor 2014. U kunt net als bij de hypotheekaftrek de periodieke gift ook al in het lopende jaar laten meetellen bij de vooraftrek.

U kunt bij het bepalen van uw bijdrage voor de VKB dus nu al rekening houden met de te verkrijgen aftrek vanwege een periodieke gift terwijl u de onderhandse akte daarvoor later kunt tekenen. U kunt daardoor meer toezeggen zonder dat het u geld kost!

Wat het u scheelt kunt u op onderstaande site uitrekenen.
https://www.schenkservice.nl/bereken-uw-voordeel

Download

Onderstaand het formulier voor de onderhandse akte van de belastingdienst.  Ga met w muis naar de onderzijde van het formulier en klik op de download-knop om het formulier op te slaan. Vul het daarna in.

Reacties gesloten.