Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Kerst Sing-in

De voorbereidingen voor de kerst singin zijn al weer in volle gang.

Eind van de maand of begin december gaan we weer op zoek naar mensen voor het rondbrengen van de uitnodigingen in de week van 14 december . Samen met VEG de Ark en het Leger des Heils hopen we weer meer
dan 1700!uitnodigingen rond te brengen in de Haarwijk.

Doet u / jij dit jaar ook weer mee?

Reacties gesloten.