Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Huis en Haard project van het Leger des Heils in Gorinchem

De collecte na afloop van de kerst sing-in is dit jaar voor het “Huis en Haard” project van het Leger des Heils in Gorinchem.

Huis en Haard is een beschermde woonvorm voor Dak- en Thuislozen mannen en vrouwen met psychiatrische problemen en biedt cliënten een veilig en beschermd thuis. Cliënten krijgen een eigen kamer en er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Er is aandacht voor psychiatrische problematiek, verslavingen en eventuele relatie met justitie. Het doel van Huis en Haard is dat cliënten zo goed mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Met dagbesteding en werk dragen we bij aan de re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

“Slaap je op straat of in de nachtopvang? Vind je het moeilijk overzicht te houden in je leven? Verlang je naar rust en wil je de stress van de straat definitief achter je laten? Dan is Huis en Haard er voor jou! De hulpverlening sluit aan bij wat jij nodig hebt en als het moet, beginnen we gewoon overnieuw. Ook een tweede of derde keer. Jij bent belangrijk. Wij kijken niet alleen naar je problemen, schulden of verslaving maar zien jou als persoon. We helpen je om stap voor stap aan een oplossing te werken. Omdat we jou waardevol vinden. En zodat je weer vertrouwen in de toekomst krijgt. Je doet ertoe! “

Reacties gesloten.