Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Voedselbank Gorinchem

Zoals (vrijwel) iedereen weet is er in Gorinchem een Voedselbank actief.

Maar wist U dat:

  • de Stichting Steunpunt Voedselbank Gorinchem opereert onder de vlag van de Stichting Voedselbank Nederland in Rotterdam;
  • de Gorinchemse Voedselbank haar werk verricht vanuit de kerken in Gorinchem, aangesloten bij de Stichting Ontmoeting, de Raad van Kerken alsmede kerken/organisaties die hiermede verwant zijn;
  • elke donderdagmiddag vindt in de Rehobothkerk de uitgifte plaats van circa 90 voedselpakketten, welke behalve houdbare producten ook zuivel, fruit, groeten en vleeswaren bevatten;
  • deze voedingsmiddelen worden bij producenten en distributeurs ingezameld, waarvan de kwaliteit nog steeds goed is. Deze producten gaan om allerlei redenen niet in de winkelverkoop, tevens worden ook de overblijvende voorraden van supermarkten etc ingezameld;
  • de voedselpakketten niet bedoeld zijn als extraatje voor mensen die het niet breed hebben maar bittere noodzaak zijn;
  • deze mensen niet kunnen rondkomen, ze zitten onder het bestaansminimum of lijden zelfs honger. We praten dan over éénpersoonshuishoudens die minder dan € 180,–/maand te besteden hebben na aftrek van vaste lasten zoals huur, water, energie en verzekering. Bij meer-persoonshuishoudens wordt dit bedrag met € 60,– verhoogd per extra volwassen vanaf 18 jaar, voor kinderen is deze toeslag gemiddeld € 50,–.

Gezien de huidige economische crisis hebben ook de Voedselbanken te lijden onder verminderde aanvoer van voedingsmiddelen etc. tegenover de stijgende vraag door klanten. Om mee te helpen deze stijgende nood te lenigen heeft de diaconie besloten om een inzameling van goederen t.b.v. de Voedselbank in NATURA te organiseren.

U kunt Uw bijdrage aan niet aan bederf onderhevige voedingsmiddelen, zoals rijst, spaghetti, pasta’s etc. schenken aan de Voedselbank. Daar de Voedselbank Gorinchem geen opslagruimte heeft dienen de geschonken voedingsmiddelen donderdagmorgen aangeleverd te worden, zodat de pakketten voor de verstrekking ’s-middags tijdig gereed gemaakt kunnen worden.

Wij roepen U dan ook op om gulhartig te schenken, elke keer dat U boodschappen gaat doen neemt U bv één pakje rijst, pasta, saus voor pasta, groenten in blik, soep in blik o.i.d. mee. U merkt het niet in uw portemonnee maar de Voedselbank is ermee geholpen.

In de ontmoetingshal staat een krat waarin U elke week Uw bijdrage van deze week aan de voedselbank kunt deponeren. Één maal per maand zal een lid van de diaconie (of misschien U wel, als U zich daarvoor beschikbaar stelt) de inhoud van deze krat op donderdagmorgen afgeven bij de Rehobothkerk. Als het vullen van de krat sneller geschiedt dan zal het tempo van afgifte ook verhoogd worden. Namens de mensen die behoefte hebben aan dit soort ondersteuning zeggen wij U hartelijk dank.

Reacties gesloten.