Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Inloophuis Uitzicht

Kent u mensen die eenzaam zijn?  Het Nationaal Kompas Volksgezondheid geeft aan dat in 2012 40% van de volwassen bevolking aangeeft eenzaam te zijn, waarvan 8% ernstig of zeer ernstig. Het lijkt wel of er in onze hectische samenleving steeds minder tijd is voor omzien naar elkaar.

Om deze reden is in december 2008 Inloophuis Uitzicht opengegaan. Adres: Krijtstraat 20 4201 GD Gorinchem (schuin tegenover de grote kerk).

In de afgelopen zes jaar heeft een gevarieerde schare bezoekers de weg naar het inloophuis gevonden.  Het huis is van woensdag tot zondag ’s middags van 2 tot 4 open.  Om dit inloophuis draaiende te kunnen houden zijn er twee dingen nodig, vrijwilligers en financiën.

  • Het inloophuis steunt op een groep van zo´n 30 vrijwilligers, Door allerlei omstandigheden zijn er soms middagen dat er niet voldoende vrijwilligers zijn om het huis open te kunnen doen. Dat is jammer. Denkt u er eens over na, zou dat iets voor u kunnen zijn?
  • Voor de financiën is het inloophuis afhankelijk van giften. Dit geld is nodig voor de consumpties, de opleiding van de vrijwilligers en de huur van het pand.  Op dit moment is er niet voldoende geld om de huur van het pand te kunnen blijven betalen.

Wilt u het werk van het inloophuis steunen? Sinds kort heeft het inloophuis een eigen website: www.inloophuisuitzicht.nl. Op de website kunt u informatie vinden over het ondersteunen van het inloophuis door middel van een gift of sponsoring. Ook als u vrijwilliger wilt worden, kunt u op de website informatie vinden.

Tenslotte, u bent uiteraard ook van harte welkom als gast, loop gerust eens binnen. Tot ziens!

Reacties gesloten.