Christelijke Gereformeerde Kerk – Gorinchem

Immanuëlkerk

Noodhulp Oekraïne

Komende zondag 1 maart: extra deurcollecte voor noodhulp aan Oekraïne. Helpt u mee?

De Oekraïne is weer dagelijks in het nieuws door de toenemende onrust en het aanhoudende geweld. Meer dan 1,5 miljoen mensen zijn op de vlucht en hebben hulp nodig.

Met een noodhulpactie willen we de hulpverlening vanuit Dorcas en ZOA ondersteunen. Deze hulp richt zich op de meest kwetsbaren: 2000 gezinnen met jonge kinderen, ouderen en gehandicapten. Deze mensen krijgen onderdak in kerken, leegstaande gebouwen en bij gastgezinnen. Waar nodig worden de gebouwen winterklaar gemaakt. Ook krijgen mensen voedsel, medische zorg, kleding en huisraad en kunnen de kinderen naar school.

Helpt u mee?

De diaconie beveelt deze deurcollecte van harte bij u aan.

Reacties gesloten.